Zápis ze schuze výboru KVM 1881
774 586 685 (774 KVM MVK)
Dne 10. 4. 2006
Přítomni: Krejza Jan a Zdeněk, Kletečka, Štyler, Březina, Malecký, Kondratiev, Andrle

• Kletečka informuje o hladkém průběhu oslavy a informuje, že 10.června by Milan Holub rád udělal sraz třídy ve společence - jde přes správcovou
• správce hlásí: škody na stavbě žádné, jen dát zpět pramice a kanoe a uklidit bahno
•    dlouhá trať:
 cesta ke klubu OK
cesta ke kanálu,zatím nic moc
voda v kanále - v úterý bude jasno
na svaz mám dát vědět ve středu do 10:00.. Ve středu v poledne se předseda podívá v Hoříně na cestu a podle toho dá vědět
jak hospoda ve Vraňanech určí Krejza Jan - má na starosti start
•    ubytování veslařů bude poskytnuto v KVM, v cukrovaru a v kempu na Mělníku - ve středu rozlouskávat
•    na základě povodní vyvstává nápad, zda připravit podobné protipovodňové zábrany jako v Praze - umístění ve vratech
•    Čvančara znovu rekapituluje, zda bychom nenašli finance na dořešení nové budovy
•    Výsledek je stejný jako vždy, před možnosti žádání o jakýkoliv případný grant musí být stanoven cíl, s kterým chceme budovu využívat
•    Je též jasné, že je nutné toto řešit v užší skupině včetně otázky webových stránek
- Kletečka se pozastavuje nad situací ohledně trénování dorostenců. Odcházejí trenéři a hrozí, že vypěstovanou mládež nebude mít kdo vést; navrhuje placeného trenéra (Knob Neratovice) – až klesne voda, budeme dále rozebírat trvá
•znovu otvíráme otázku pozemku pod novou loděnicí – smlouva s majitelem je podepsána, pozemek se převádí na KVM1881 a věc je v řízení na katastrálním úřadu - trvá
- díky vysoké vodě byly odvezeny lodě dorostu na horní kanál za účelem tréninku. Žáci a veteráni budou bojovat se živlem – stav trvá, na horním kanále se jezdí
- SCM si vyjelo peníze a žádají vrácení příspěvků,dořeší se příští týden
- nástavba na vlek zatím nebyla odzkoušena, provedeme, až se vlek vrátí z horního kanálu
•Březina si stěžuje, že mu zatéká stropem do dílny – Hradecký získal nabídku cca 95000, přehodnotíme -  trvá
•    dále si stěžuje, že postrádá některé nářadí z dílny
•    dále není spokojen s dochvilností členů výboru při schůzi
•    dále by ocenil, kdyby se trenéři ujali organizace nabarvení lopatek vesel na modro (kde je to nutné) – čeká se na provedení
•Předseda s hospodářem sháněli poptávky na přetěsní střechy včetně dílny. Po konzultaci s klempířem Truhlářem, po oteplení na to vlezem. – trvá
•na základě účasti na vánočním veslování na Smíchově vyvstává debata možnosti uspořádání něčeho podobného jako formou náboru. Vybavení máme.
•vyvstává názor, zda by pomohl placený trenér; výsledkem je udržení trendu početné a úspěšné mládeže; řeší se jak ufinancovat takovou pracovní sílu
•tento názor podporuje i přiznání všech trenérů, že se necítí jisti, zda sami dokážou nastavit trénink k dosažení nějakého vrcholu sezóny – trvá
•předseda vyřešil uložení nové osmy a držáky stačí jen namontovat – trvá
Zapcal ©Kreyson                                Příští schůze je 10.4.2006
30.dubna 2006, Tomáš Kletečka

(c)2006 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.