Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK) - číslo funguje
www.kvm1881.cz
Dne 5.6.  2006
Přítomni: Krejza Jan a Zdeněk, Kletečka, Kondratiev, Andrle, Čvančara, Hradecký, Grudová

•hospodář informuje, že na příspěvkách je doposud vybráno cca 66000,- Kč. Po odečtení nákladů na závody zatím zbývá cca 12000,- Kč. (závody nás ještě čekají a nemají zaplaceno všichni.)
•Hned od pondělí po přeborech Labe začne v klubu soustředění mládeže. Omluvenky si zajistí rodiče dětí.
• Primátorky : jsou přesunuty na 24. září.
•správce žádá členy klubu, aby respektovali jedno parkovací místo před vraty garáže pro vůz správce, který se snaží a s jehož prací je výbor spokojen.
•Viník poškozené párovky na povrch nevyplul, avšak veslice je již opravena.
•na Přebory bude autobus. V sobotu v 7:00 a v neděli v 7:30. Autobus zajistí Štyler.
•předseda předesílá, že koupací den je přesunut na den sobota avšak na datum oblíbených závodů veteránů v Třeboni
•k tomu připojujeme i termín letní veselice a sice na datum 15.7.2006
•předseda připomíná, že slavíme 125 let založení - předběžně se připravuje brožura pod vedením Petra Weinsteina
•Krejza Zdeněk znovu otevřel nápad použít střechu jakožto reklamní plochu pro reklamní transparent za účelem výdělku
• byly udělány fotky a bude kontaktována fa Bigboard. Uvidíme.
•Každou středu se koná veteránský veslařský den. Uskutečnil se i navzdory velkému proudu.
•Kletečka navrhuje dát do plánu nákup několika párů vesel typu Macon. Jde to v duchu s novým pravidlem, že žáci nebudou moci jezdit ničím jiným - v Brně by navázán kontakt s výrobcem Roseman a byl zjištěn stav, takže máme výhled. Navíc s jistou nabídkou pro kluby přijde i ČVS, realizaci odkládá hospodář nejdříve na podzim - trvá
•30.5. proběhlo výběrové řízení na opravu střechy. Byla vybrána firma Mrázek Milan s.r.o. za cenu 509 845,58,- Kč.
• SCM si vyjelo 16 700,- Kč a budou zakoupeny sportestery - bude vyplaceno po závodech talentované mládeže - trvá
•na základě účasti na vánočním veslování na Smíchově vyvstává debata možnosti uspořádání něčeho podobného jako formou náboru. Vybavení máme.
•vyvstává názor, zda by pomohl placený trenér; výsledkem je udržení trendu početné a úspěšné mládeže; řeší se jak ufinancovat takovou pracovní sílu


Zapcal ©Kreyson                                Příští schůze je 12.6.2006


(c)2006 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.