Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK) - číslo funguje
www.kvm1881.cz
Dne 4.9. 2006
Přítomni: Krejza Jan a Zdeněk, Kletečka, Andrle, Kondratiev, Grudová, Březina, Štyler

•přílohou přikládáme článek o závodech ve sprintu v Roudnici
•Grudová, Andrle nabádají, abychom si hýčkali sponzory a pozvali je mimo jiné na oslavy 125 let
•předseda připomíná, že slavíme 125 let založení
- připravujeme závody, disciplíny navrhujeme okleštěné
- předběžně se připravuje brožura pod vedením Petra Weinsteina; články zatím připravují: předseda, kapitán, hospodář, správce lodí, Plaskurová, Krejčíková, Kletečka, Vondrouš.
Další příspěvky jsou samozřejmě vítané.
•ve středu okolo 17:00 přijde zástupce CNS (poskytovatel našich webových stránek) prohlédnout si společenku pro společenskou akci jakožto protihodnotu
•výbor řeší chybné losování v Brandýse nad Labem (2/3 našich lodí nebyly vylosovány) pátráme po příčině a řešíme
•Grudová připomíná, že někteří závodníci nemají zaplacené příspěvky a v nepřítomnosti nabádají hospodáře, aby více urgoval předseda se pokusí najít vyzívající dopis z dřívějška k tomuto účelu
•Krejčíková a Deliš předložili výboru KVM1881 zprávu revizní komise, která provedla revizi účetnictví. Zjištěné chyby byly pouze formální a předává výboru doporučení týkající se přehledu hospodaření a jeho uveřejňování
•Hradecký poukazuje, že má připraven návrh termínu Žáby a valné hromady, které budou odděleně v listopadu a prosinci - trvá
•trenéři předají Krejzu Janu podklady pro upravení přístupových hodin po začátku školního roku - trvá
•Krejza Jan zjistí možnosti umístění náborového inzerátu do periodik - dotáhneme tento týden
•rekonstrukce střechy ukončena a čekáme na dokončení hromosvodů dle současných předpisů - trvá
•Kondratiev žádá před topnou sezónou revizi kotlů - revize provedena
•s Pavlem Knobem byla dohodnuta spolupráce v oblasti trénování dorostu, předseda zaslal na svaz žádost - svaz to předloží na nejbližším zasedání předsednictva
•trenérská rada doporučuje zapůjčení čínského skifu Denise Čvančarové do Pardubic; Čvančara zajistí zápůjční list - nutno dotáhnout do víkendu
•Krejza Zdeněk otevřel nápad použít střechu jakožto reklamní plochu pro reklamní transparent za účelem výdělku
• byly udělány fotky a byla kontaktována fa Bigboard. Oslovili jsme další (AWK, atd.) - z této strany však nepřišel úspěch
•Kletečka navrhuje dát do plánu nákup několika párů vesel typu Macon. Jde to v duchu s novým pravidlem, že žáci nebudou moci jezdit ničím jiným. Nakupování dalších odhaduje hospodář na podzim nejdříve - trvá
• SCM si vyjelo 16 700,- Kč a byly zakoupeny sportestery - vyúčtování provede Čvančara s posvěcením Hradeckého
•na základě účasti na vánočním veslování na Smíchově vyvstává debata možnosti uspořádání něčeho podobného jako formou náboru. Vybavení máme.

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 11.9..2006
(c)2006 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.