Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK) - číslo funguje
www.kvm1881.cz

Dne 11.9. 2006
Přítomni: Krejza Jan a Zdeněk, Kletečka, Kondratiev, Grudová, Březina, Štyler, Čvančara

•Grudová poukazuje, že Přerov vydal plachtu jako kalendář. Krejza Jan se pokusí
•budeme řešit tělocvičnu, bazén, též veslařský bazén
•Grudová poukazuje na špatné zacházení s loděmi při nakládání, díky velkému množství lodí na vleku a obtížnému uvazování lodí ve výšce. Výsledkem je všeobecná debata s různými návrhy řešení - např. každý nemůže jet na závodech na své lodi a musí se střídat
- Kletečka k tomu dodává, že něco takového už navrhoval na jaře a podotýká, že došlo na jeho slova
- Březina k tomu žádá, aby se dodržovalo zapisování do knihy,včetně závad
•Grudová,Andrle nabádají, abychom si hýčkali sponzory a pozvali je mimo jiné na oslavy 125 let
•předseda připomíná, že slavíme 125 let založení
- připravujeme závody, 10:00 až 17:00
- předseda zajistí medaile (200 Ks)
-březina zajistí bedny a zesilovač
- 17:00 - křtění lodí
- 18:00 - slavnostní zahájení večera
- štyler navštíví a pozve Lobkowiczovi
- 20:00 hudba večer živá
- předběžně se připravuje brožura pod vedením Petra Weinsteina; články zatím připravují:
předseda, kapitán, hospodář, správce lodí, Plaskurová, Krejčíková, Kletečka, Vondrouš. Další příspěvky jsou samozřejmě vítané.
•CNS koná oslavu v KVM v době vinobraní
•Grudová připomíná, že někteří závodníci nemají zaplacené příspěvky a v nepřítomnosti nabádají hospodáře, aby více urgoval
předseda se pokusí najít vyzívající dopis z dřívějška k tomuto účelu
•Hradecký poukazuje, že má připraven návrh termínu Žáby a valné hromady, které budou odděleně v listopadu a prosinci - trvá
•trenéři předají Krejzu Janu podklady pro upravení přístupových hodin po začátku školního roku - trvá
•Krejza Jan zjistí možnosti umístění náborového inzerátu do periodik - je dojednáno
•rekonstrukce střechy ukončena a čekáme na dokončení hromosvodů dle současných předpisů - trvá
•Kondratiev poukazuje, že je nutné pročistit bojlery. Valí se to na správce budov - Čvančara
•s Pavlem Knobem byla dohodnuta spolupráce v oblasti trénování dorostu, předseda zaslal na svaz žádost - na svazu se o tom hovořilo, Kejval to odložil, neb chce hovořit nejprve s předsedou KVM1881 - neozval se, avšak vypadá to že svaz finanční podporu nepodpoří - trvá
•trenérská rada doporučuje zapůjčení čínského skifu Denise Čvančarové do Pardubic; Čvančara zajistí zápůjční list - bude provedeno dodatečně z důvodu nejasností,na koho to napsat
•Kletečka navrhuje dát do plánu nákup několika párů vesel typu Macon. Jde to v duchu s novým pravidlem, že žáci nebudou moci jezdit ničím jiným. Dva páry nepárových vesel byly nyní obstarány na oblasti Labe. Nakupování dalších odhaduje hospodář na podzim nejdříve - trvá
• SCM si vyjelo 16 700,- Kč a byly zakoupeny sportestery - vyúčtování provede Čvančara s posvěcením Hradeckého
•na základě účasti na vánočním veslování na Smíchově vyvstává debata možnosti uspořádání něčeho podobného jako formou náboru. Vybavení máme.

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 18.9..2006

(c)2006 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.