Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK) - číslo funguje
www.kvm1881.cz

Dne 18.9. 2006

Přítomni: Krejza Jan, Kondratiev, Grudová, Březina, Štyler, Plaskurová, Hradecký

•příští týden již začnou schůze od 18:00
•Březina znovu vybízí trenéry, aby apelovali na žáky ohledně zapisování do knihy vyjížděk
•dále poukazuje na pokračující nadměrné opotřebovávání lodí v důsledku nedostatečné opatrnosti zejména mladých veslařů. Dává na vědomost, že do valné hromady předloží výboru případné postihy
•Průběžně započneme s úklidem okolí loděnice. Stěžejní jsou čtvrtek 28.9. a sobota 30.9.
•Grudová poukazuje, že Přerov vydal plachtu jako kalendář. Krejza Jan se pokusí - trvá
•budeme řešit tělocvičnu, bazén, též veslařský bazén - předběžně gympl
•Grudová poukazuje na špatné zacházení s loděmi při nakládání
- Kletečka k tomu navrhl novou úpravu vleku, vyhotoví firma Trifer po sezoně
•předseda připomíná, že slavíme 125 let založení
- připravujeme závody, 10:00 až 17:00
- medailí máme zásobu
-březina zajistí bedny a zesilovač
- 17:00 - křtění lodí
- 18:00 - slavnostní zahájení večera
- štyler navštíví a pozve Lobkowiczovi a sponzory. k tomu jest návrh pozvánky, který bude rozeslán zejména soupisu sponzorů, dále na svaz a klubům
- pamětníky pozve zasloužilý člen Karel Stibor, kterého osloví předseda
- 20:00 hudba večer živá, na plakáty se zeptá předseda s místopředsedou
- předběžně se připravuje brožura pod vedením Petra Weinsteina; články zatím připravují:
předseda, kapitán, hospodář, správce lodí, Plaskurová, Krejčíková, Kletečka, Vondrouš.
Další příspěvky jsou samozřejmě vítané.
•CNS koná oslavu v KVM v době vinobraní - ne to je chyba je to až v říjnu 21.10.
•seznam lidí s nezaplacenými příspěvky bude na nástěnce - Hradecký vytvoří návrh upomínky pro rodiče
•Hradecký poukazuje, že má připraven návrh termínu Žáby 4.11. a valné hromady 2.12., k tomu koupí Kondratiev novou síťku na pinčes
•Plaskurová již poukazuje na nutnost zahájení příprav plesu
•trenéři předají Krejzu Janu podklady pro upravení přístupových hodin po začátku školního roku - trvá
•Krejza Jan zjistí možnosti umístění náborového inzerátu do periodik - je dojednáno
•rekonstrukce střechy ukončena a čekáme na dokončení hromosvodů dle současných předpisů - trvá
•s Pavlem Knobem byla dohodnuta spolupráce v oblasti trénování dorostu, předseda zaslal na svaz žádost - na svazu se o tom hovořilo, Kejval to odložil, neb chce hovořit nejprve s předsedou KVM1881 - neozval se, avšak vypadá to že svaz finanční podporu nepodpoří - trvá
•zápůjční list na čínský skif je v poště
•Kletečka navrhuje dát do plánu nákup několika párů. bod je zrušen pro operativní nákupy jiných věcí.
- pro dočerpání prostředků se sejde trenérská rada usnese se co pořídit
•na základě účasti na vánočním veslování na Smíchově vyvstává debata možnosti uspořádání něčeho podobného jako formou náboru. Vybavení máme.

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 25.9..2006

(c)2006 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.