Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK) - číslo funguje
www.kvm1881.cz

Dne 25.9. 2006

Přítomni: Krejza Jan a Zdeněk, Grudová, Březina, Štyler, Hradecký, Malecký, Čvančara

•Osma mělnických dorostenek vyhrála závod Primátorských osmiveslic ve společenství s Litoměřickou a Pardubickou závodnicí. Je to úžasný úspěch a medaile z tohoto prestižního závodu pro KVM po mnoha letech.
- trenéři byli bohužel znepokojeni, že jim nebylo dovoleno, aby osobně vítězkám pogratulovali. Pavel Čvančara připraví návrh dopisu s připomínkou pro pořadatele
•Březina poukazuje na pokračující nadměrné opotřebovávání lodí v důsledku nedostatečné opatrnosti zejména mladých veslařů. Dává na vědomost, že do valné hromady předloží výboru případné postihy
•Průběžně započneme s úklidem okolí loděnice. Stěžejní jsou čtvrtek 28.9. od 10:00 a sobota 30.9. v ten samý čas
•Grudová poukazuje, že Přerov vydal plachtu jako kalendář. Krejza Jan se pokusí - trvá
•budeme řešit tělocvičnu, bazén, též veslařský bazén
•Grudová poukazuje na špatné zacházení s loděmi při nakládání
- Kletečka k tomu navrhl novou úpravu vleku, vyhotoví firma Trifer po sezoně - je ve frontě a trvá
•přípravy oslav 125 let založení
- připravujeme závody, 10:00 až 17:00
- dráhu a čluny zajistí Malecký
- Hlasatel Krejza Zd.
- časomíra svaz
- ředitel závodu - předseda
- medailí máme zásobu
-březina zajistil bedny a zesilovač
- 17:00 - křtění lodí, navrhovaná jména uzavřeme 2.10.
- 18:00 - slavnostní zahájení večera
- Štyler navštíví a pozve Lobkowiczovi a sponzory. k tomu jest návrh pozvánky, který bude rozeslán zejména soupisu sponzorů - dodá a pošle Hradecký, dále na svaz a klubům
- pamětníky pozve zasloužilý člen Karel Stibor, kterého osloví předseda
- 20:00 hudba večer živá, plakáty jsou navrženy – tento týden půjde do tisku
- předběžně se připravuje brožura pod vedením Petra Weinsteina; články zatím připravují:
předseda, kapitán, hospodář, správce lodí, Plaskurová, Krejčíková, Kletečka, Vondrouš.
Další příspěvky jsou samozřejmě vítané.
•CNS koná oslavu v KVM v říjnu 21.10.
•seznam lidí s nezaplacenými příspěvky bude na nástěnce - Hradecký vytvořil návrh upomínky pro rodiče, trenéři předají žákům
•Hradecký poukazuje, že má připraven návrh termínu Žáby 11.11. a valné hromady 2.12., k tomu koupí Kondratiev novou síťku na pinčes
•Plaskurová již poukazuje na nutnost zahájení příprav plesu
•trenéři předají Krejzu Janu podklady pro upravení přístupových hodin po začátku školního roku - trvá
•Krejza Jan zjistí možnosti umístění náborového inzerátu do periodik - je dojednáno a již vyšlo v týdenníku Mělnicko
•rekonstrukce střechy ukončena a čekáme na dokončení hromosvodů dle současných předpisů - trvá
•s Pavlem Knobem byla dohodnuta spolupráce v oblasti trénování dorostu, předseda zaslal na svaz žádost - z několika zdrojů byly zjištěny protichůdné informace a předseda bude volat na svaz - trvá
•Kletečka navrhuje dát do plánu nákup několika párů. bod je zrušen pro operativní nákupy jiných věcí.
- pro dočerpání prostředků se sejde trenérská rada usnese se co pořídit
•na základě účasti na vánočním veslování na Smíchově vyvstává debata možnosti uspořádání něčeho podobného jako formou náboru. Vybavení máme.

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 2.10..2006

(c)2006 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.