Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK) - číslo funguje
www.kvm1881.cz

Dne 14.11. 2006
Přítomni: Krejza Jan a Zdeněk, Štyler, Hradecký, Kletečka, Kondratiev, Čvančara, Březina

•dorost byl 11.11. na testech SCM. Startovala 3 děvčata. Denisa Čvančarová zajela čas v pohodě, Nikola Reichlová čas B avšak nemá o fous správnou výšku. Den se nezdařil Kristýně Malé, která čas nezajela. Pokusíme se vyřešit odvoláním. Avšak jsou náznaky, že něco takového nebude bráno vůbec na zřetel. 14.12. bude opravný termín pro Andrleho a Müllera
•Kletečka navrhuje zamyslet se nad výhodnou nabídkou použitýc lodních motorů, která přišla na emajl. Podporuje to pádnými argumenty, které předseda uznává. Situace se diskutuje.
•předsilvestří - bude - návrhy: Podařil na Chloumku (bowling), asi 28.12., když bude volno tak 29.12. pátek
•Grant bude řešit Krejza Jan a Štyler - na distančák
•Grudová poukazuje, že Přerov vydal plachtu jako kalendář. Krejza Jan se pokusí - trvá
•Grudová poukazuje na špatné zacházení s loděmi při nakládání
- Kletečka k tomu navrhl novou úpravu vleku, vyhotoví firma Trifer po sezoně - je ve frontě a trvá
•seznam lidí s nezaplacenými příspěvky bude na nástěnce - Hradecký vytvořil návrh upomínky pro rodiče, trenéři předají žákům - pokračuje
•rekonstrukce střechy ukončena a čekáme na dokončení hromosvodů dle současných předpisů - trvá
• pro dočerpání prostředků 26000,- se sejde do konce listopadu trenérská rada a usnese se co pořídit. Výsledek se již rýsuje.
•na základě účasti na vánočním veslování na Smíchově vyvstává debata možnosti uspořádání něčeho podobného jako formou náboru. Vybavení máme.

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 19.11.2006

(c)2006 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.