Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK) - číslo funguje
www.kvm1881.cz

Dne 27.11. 2006
Přítomni: Krejza Jan a Zdeněk, Štyler, Hradecký, Kondratiev, Březina, Malecký, Kletečka, Andrle

•mělničtí byli v Lounech na veslařském triatlonu, kde jsme získali 1 vítězství, 2x druhé místo ostatní v první polovině. Zároveň jsme převzali Labský pohár za vítězství v soutěži polabských oddílů, kteroužto jsme vyhráli se značným náskokem
•Kletečka informuje, že klub má zapůjčeny zdarma dva spinningové rotopedy od Obchoní Akademie Neratovice
•Kletečka informuje o svém návrhu trenéra na případné pořízení sportovního materiálu - vesla Macon, rozdělení osem, nová kvalitní kombi čtyřka pro dorost
•Březina se zasazuje o obnovu slajdů a náhradních dílů na starší slajdy
•Andrle dodává: a skifa
•předseda s Kletečkou připravili plán a materiál na zkvalitnění vjezdu do náplavky pro člun
•výbor odhlasoval, že klub prodlouží správci klubu smlouvu na další rok
•pronájem společenky na silvestra bude nabídnut za předpokladu, že bude upraven vstup do klubu, při zamezení vstupu do sportovní části.
•vzhledem k legislativě v dopravě na poz. komunikacích se připravuje přeříznutí osmy Visací zámek a Dr. O. John. Cena za jednu osmu je 23000,- Kč. Březina a Kletečka si to připraví do výhledového plánu, aby se na to připravil finanční obnos v pokladně KVM. Na cenu přispívají i veteráni - trvá
•2.12. mějteliš jednotliví správci připravené zprávy, bude valná hromada, chystá se nutné doplnění názvu o O.S. dle nové vyhlášky a pravidla pro zasílání pozvánek na VH za použití též prostředků 3. tisíciletí.
Starý výbor se sejde společně s potencionálními novými členy výboru v 9:30 v klubu.
•postupně začneme připravovat distanční závody v Hoříně. Krejza připraví dopisy plavebním společnostem; seznam současně fungujících plavebních společností dodá Hradecký
•návrh koupě závěsného motoru. Výhodná nabídka se ukázala nebýt tak závratně výhodnou a tak se celý problém bude řešit více koncepčně s lepší přípravou a financováním
•předsilvestří bude 29.12. v pátek
•Grant vypracován, přímo na úřad doručil Hradecký v úterý
•Hradecký připraví a pošle předsedovi návrh děkovného dopisu sponzorům + seznam pro uveřejnění na web
•kalendář s tématikou klubu vyřešíme jako dárkovou věc a pokusíme si ji opatřit sami
•Grudová poukazuje na špatné zacházení s loděmi při nakládání
- Kletečka k tomu navrhl novou úpravu vleku, vyhotoví firma Trifer po sezóně - je ve frontě a trvá
•seznam lidí s nezaplacenými příspěvky bude na nástěnce - Hradecký vytvořil návrh upomínky pro rodiče, trenéři předají žákům - pokračuje
•rekonstrukce střechy ukončena a čekáme na dokončení hromosvodů dle současných předpisů - trvá
•stále vedeme v patrnosti nutnost budoucího nákupu maconů pro žákovské veslování
•na základě účasti na vánočním veslování na Smíchově ... - tento bod po roce zrušíme

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 4.12.2006

(c)2006 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.