Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK) - číslo funguje
www.kvm1881.cz

Dne 4.12. 2006
Přítomni: Krejza Jan a Zdeněk, Štyler, Hradecký, Kondratievovi, Březina, Malecký, Kletečka, Andrle, Kohout, Čvančara

•2.12. proběhla valná hromada KVM 1881. Vítáme nové členy výboru:
Pavlína Plaskurová
Petr Kohout mladší
Radek Andrle
Výbor stanovil do funkcí následující členy výboru:
Předseda - Ing. Pavel Štyler
Místopředseda - Ing. Jan Krejza
Jednatel - Ing. Jan Krejza
Hospodář, vedení pošty - Ing. Rudolf Hradecký
Kapitán - Zdeněk Krejza
Správce lodí - Petr Březina
Správce člunů - Petr Kohout + Jiří Malecký
... i nečleny výboru
Správce budov - Pavel Čvančara
Předseda dopředu nabádá k účasti na schůzích a na dochvilnosti členů. Březina se při tom mírně usmívá...
•Březina žádá všechny trenéry, aby mu do 18.12. dali požadavky na opravy. Chválí Kletečku, za jeho přístup.
•Předseda připraví dopis pro bývalého nájemce ubytovny k souhlasu s uschováním jeho osobních věcí po vystěhování
•9.12. jedou závodníci na trenažery do Lysé. Doprava bude asi vlastními auty nebo vlakem. Vlaky si zjistí Čvančara a dá je vědět dál. •ples 19.1. - sháníme věci do tomboly.
•hory se mají konat v termínu 11.2. - 17.2.; Hradecký dá objednávku na chatu a zjistí cenu; Kohout zjistí cenu dopravy, kuchařka je Iva Vajnerová
•předseda s Kletečkou připravili plán a materiál na zkvalitnění vjezdu do náplavky pro člun - trvá
•do konce roku členové klubu v čele s předsedou svépomocí zajistí možnost oddělit veslařskou část loděnice od společenské, abychom mohli bezpečněji pronajímat společenskou místnost
•postupně začneme připravovat distanční závody v Hoříně. Krejza připraví dopisy plavebním společnostem.
•předsilvestří bude 29.12. v pátek
•Hradecký připraví a pošle předsedovi návrh děkovného dopisu sponzorům + seznam pro uveřejnění na web; dále Hradecký odešle děkovné dopisy jednotlivým sponzorům
•kalendář s tématikou klubu vyřešíme jako dárkovou věc a pokusíme si ji opatřit sami
•Grudová poukazuje na špatné zacházení s loděmi při nakládání
- Kletečka k tomu navrhl novou úpravu vleku, vyhotoví firma Trifer po sezóně - je ve frontě a trvá •rekonstrukce střechy ukončena a čekáme na dokončení hromosvodů dle současných předpisů - trvá

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 11.12.2006

(c)2006 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.