Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

dne 3.9. 2007

Přítomni: Kletečka, Štyler, Krejza Jan a Zdeněk, Andrle, Maleckých, Plaskurová, Grudová

•ve středu v 17:00 bude v KVM 1881 schůzka trenérů a závodníků.
•Malecký upozorňuje, že zaznamenal protékající záchody snad všude....
•Březina informuje dopisem na nepřístojnosti v dílně klubu a žádá o nápravu výbor.
Jednotliví členové výboru diskuzí zjišťují, že k tomu došlo patrně během opravování lodí jinými členy KVM než správcem lodí. Krejza Zd. sám přiznává, že při své práci použil hodně prostředků dílny a tím, že je nechal na jiném než původním místě vytvořil dojem ztracení věci. Systém není asi nejlépe nastaven a očekáváme v této věci problém i do budoucna. Systém patrně bude změněn na návrh Jiřího Maleckého, který navíc dodává, že řešíme blbiny.
•9.9. kotví u klubu divadelní loď bratří Formannů. Předseda bude přítomen k zajištění zázemí pro ně, dle dohody.
•doprava na závody - připravíme rozpočet dle termínové listiny - do příští sezony
•na příští sezonu hledáme jiného dopravce. Kletečka oslovil potencionálního dopravce s cílem dopravy všeho najednou, tj. veslaři, lodě dohromady. Přes některé nabídky úplně jasno však stále není.
•Hradecký dle termínové listiny vypočítá ceny dopravy
•4. září od 14:00 se budou veslaři prezentovat na radnici se svými úspěchy
•firma Trifer dluží dodávku plata, urgujeme - dodá do říjnových závodů v roce 2007.
•do konce roku členové klubu v čele s předsedou svépomocí zajistí možnost oddělit veslařskou část loděnice od společenské, abychom mohli bezpečněji pronajímat společenskou místnost - částečně je připraveno a bude dokončeno - trvá
•Výbor nabádá členy, aby přicházeli s návrhy na údržbu budovy - předseda sám dává návrh na čidla na světla.
•rekonstrukce střechy ukončena a čekáme na dokončení hromosvodů dle současných předpisů. K tomu budou nutné ještě jisté zemní práce týkající se též betonu. - trvá a ještě bude trvat

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 10.9.2007


(c)2007 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.