Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

dne 5.11.2007

Přítomni: Kletečka, Krejza Jan a Zdeněk, Hradecký, Březina, Maleckých, Štyler, Plaskurová

•hospodář předložil rozpočet na rok 2008, který výbor schválil a předloží ke schválení valné hromadě dne 10.11.2007
•zimní soustředění se koná v termínu 16. až 22. února 2008.
•do 5.10. předloží předsedovi své zprávy hospodář, správce lodí, správce člunů, kapitán.
•Kletečka sestavil na popud hospodáře svůj rozpočet pro situaci, že bude bezzedný měšec. Dále vypracoval požadavky na opravy pro správce lodí. Výbor vzal toto na vědomí a i správce lodí se vyjádřil souhlasně
•Andrle zajistí opravu a údržbu starších typů trenažerů
•termín valné hromady a Žáby je 10.11. 2007
•rekonstrukce elektriky bytu správce je dohodnuta a dodavatel se dohodne se správcem
•25.1. 2008 bude na mělnickém zámku opět tradiční veslařský ples. Lístky budou od 10.11. tedy od žáby všichni opět bojujeme o dary do tomboly, však víme.
•firma Trifer dluží dodávku plata, urgujeme - v termínu nedodala a tak jen doufáme, že jej dodá.
•do konce roku členové klubu v čele s předsedou svépomocí zajistí možnost oddělit veslařskou část loděnice od společenské, abychom mohli bezpečněji pronajímat společenskou místnost - částečně je připraveno a bude dokončeno - trvá
•rekonstrukce střechy ukončena a čekáme na dokončení hromosvodů dle současných předpisů. K tomu budou nutné ještě jisté zemní práce týkající se též betonu. - trvá a ještě bude trvat

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 12.11.2007

(c)2007 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.