Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

dne 12.11.2007

Přítomni: Kletečka, Krejza Jan, Hradecký, Maleckých, Štyler, Plaskurová, Andrle, správcová Věra

•v úvodu schůze i po této valné hromadě nadále pracujícího výboru KVM 1881 vyvstalo rozmrzení některých členů nad tím, že jiní členové, zejména závodníci, nestihli bez řádné omluvy včas valnou hromadu, kde se přítomní těšili, až jim jejich klub bude moci předat drobné ocenění za skvělé sportovní výsledky v roce 2007
•Andrle s Kletečkou vybrali skif, patrně Láďa, který jakožto určený k vyřazení poputuje do VK Blesk ve formě dekorace. Každopádně výbor prosí o vyjádření správce lodí Petra Březinu.
•27.12. je od 18:00 předsilvestří v hopodě U Beníšků. Zváni jsou fakt všichni.
•Klub získal jednu použitou pramici. Ihned absolvovala závod na Žábě. Zůstane v používání klubu.
•Výbor schválil odvoz závěsných motorů na údržbu. Zajistí Malecký.
•Petr Kohout se rozhodl nepokračovat v práci ve výboru KVM 1881 z důvodu velkého studijního vytížení. Na své místo navrhl Jiřího Maleckého - správce lodních motorů - kterého výbor jednomyslně přijal.
Petrovi velmi děkujeme za jeho práci a věříme, že se s ním budeme i nadále setkávat při různých akcí pořádaných klubem.
•z vrácených prostředků SCM bude zakoupeno sportovní náčiní pro reprezentanta J.A. •zimní soustředění se koná v termínu 16. až 22. února 2008.
•Kletečka sestavil na popud hospodáře svůj rozpočet pro situaci, že bude bezzedný měšec. Dále vypracoval požadavky na opravy pro správce lodí. Výbor vzal toto na vědomí a pokud se neplete, má k dispozici již i kladné vyjádření správce lodí.
•Andrle zajistí opravu a údržbu starších typů trenažerů - odloženo Hradecký v této věci zavolá bývalému prodejci trenažerů ze severních Čech
•rekonstrukce elektriky bytu správce je započata
•25.1. 2008 bude na mělnickém zámku opět tradiční veslařský ples. Lístky jsou již v prodeji. Všichni opět bojujeme o dary do tomboly, však víme.
•firma Trifer dluží dodávku plata, urgujeme - v termínu nedodala a tak jen doufáme, že jej dodá.
•do konce roku členové klubu v čele s předsedou svépomocí zajistí možnost oddělit veslařskou část loděnice od společenské, abychom mohli bezpečněji pronajímat společenskou místnost - částečně je připraveno a bude dokončeno 25.listopadu.
•rekonstrukce střechy ukončena a čekáme na dokončení hromosvodů dle současných předpisů. K tomu budou nutné ještě jisté zemní práce týkající se též betonu. - trvá a ještě bude trvat
•no a závěrem snad jen pozdravme naše stálé čtenáře z veslařských klubů na Vltavě.

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 19.11.2007

(c)2007 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.