Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

Dne 28. 4. 2008
Přítomni: Krejza Zdeněk a Jan, Štyler, Hradecký, Kletečka, Plaskurová, Březina, Kondratievová

•Kletečka informuje o kontrolních závodech konaných v Račicích. Velebil úspěchy našich dorostenců a dorostenek. Andrle a Čvančarová vydobili medaile a další nominace na mezinárodní závody.
•Kletečka opět rozvířil otázku vyspravení vjezdu do náplavky.
•dotace od Středočeského kraje na dopravu je vyčerpána a hospodář zajistí vyúčtování
•15.června v neděli připluje ke klubu divadelní loď bratří Formanů. Do úterý bude kotvit a provozovat divadelní představení
•opět drobně rozviřujeme možnosti dostavby nové loděnice. Hlavním bodem zůstává shoda členů klubu o uspořádání nové budovy.
•Kletečka navrhuje do příští sezóny vybavení párové osmy pro nováčky
•VW od Kletečky na tahání lodí – stále čekáme na vhodného dárce motoru a převodovky - trvá
•hromosvody budou dokončeny v roce 2008
•Doprava na závody v roce 2008 – měnič 24V / 12V - předseda zařídil u dodavatele kol pro vlek. Někteří členi se nabídli, že se pokusí měnič sestrojit. Touto cestou asi půjdeme.

Zapsal: Kreyson
Příští schůze je 5.5.2008

(c)2008 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.