Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

Dne 12. 5. 2008
Přítomni: Krejza Zdeněk a Jan, Štyler, Hradecký, Kletečka, Plaskurová, Malecký, Knob, Andrle

•Kapitán informuje o úspěších mělnických mladých v Ústí nad Labem. Vše bude opět na www.kvm1881.cz.
•V souvislosti s tím výbor chválí činnost nového správce vleku Václava Bůžka.
•Hradecký se podívá po nějakých pádlech, např. na www.tnp.cz - trvá
•Kletečka opět rozvířil otázku vyspravení vjezdu do náplavky. Zkusíme to odsunout na prázdniny.
•15.června v neděli připluje ke klubu divadelní loď bratří Formanů. Do úterý bude kotvit a provozovat divadelní představení
•opět drobně rozviřujeme možnosti dostavby nové loděnice. Hlavním bodem zůstává shoda členů klubu o uspořádání nové budovy.
•hromosvody budou dokončeny v roce 2008 - no pěkně nám to utíká.
•Doprava na závody v roce 2008 – ve výrobě je měnič 24V / 12V.

Závěrem schůze přítomný Pavel Knob zdraví všechny do neratovického veslařského klubu.

Zapsal: Kreyson
Příští schůze je 19.5.2008


(c)2008 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.