Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

Dne 19. 5. 2008
Přítomni: Kondratievová, Kletečka, Malecký, Březina, Hradecký, Štyler, Krejza Zd.

•Kletečka informoval o úspěších mělnických v Brně. Vše bude opět na www.kvm1881.cz.
•Hradecký se podívá po nějakých pádlech, např. na www.tnp.cz - trvá
•Kletečka opět rozvířil otázku vyspravení vjezdu do náplavky. Zkusíme to odsunout na prázdniny.
•15.června v neděli připluje ke klubu divadelní loď bratří Formanů. Do úterý bude kotvit a provozovat divadelní představení - trvá
•opět drobně rozviřujeme možnosti dostavby nové loděnice. Hlavním bodem zůstává shoda členů klubu o uspořádání nové budovy. Varianty připraví v užším kruhu Krejza, Hradecký a Štyler
•hromosvody budou dokončeny v roce 2008 - no pěkně nám to utíká.
•Doprava na závody v roce 2008 – ve výrobě je měnič 24V / 12V.
•Malecký – poškozená vrtule M 25 zavařena a namontována. Je objednána nová. Všem, kteří se podíleli na opravě patří dík
•Závody Hodonín – odjezd pátek 23.5.2008 v 14:00. Vedoucí zájezdu Kletečka upřesní.
•Podzimní Poháry KVM – 4.10.2008 prostor pro plata řeší Kreyson, dá referát příště, Hradecký zajístí povolení na SPS


Zapsal: Štyler
Příští schůze je 26.5.2008


(c)2008 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.