Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

Dne 26. 5. 2008
Přítomni: Kondratievová, Kletečka, Malecký, Březina, Hradecký, Štyler, Andrle, Krejza Zd. a Jan

•Hradecký se podívá po nějakých pádlech, např. na www.tnp.cz - trvá
•Kletečka opět rozvířil otázku vyspravení vjezdu do náplavky. Zkusíme to odsunout na prázdniny.
•15.června v neděli připluje ke klubu divadelní loď bratří Formanů. Do úterý bude kotvit a provozovat divadelní představení - trvá
•členové výboru podali dva návrhy na nové uspořádání loděnic pro možnosti získání peněz. Odhlasován byl návrh, který zahrnuje:
Posilovna v přízemí staré budovy;
V nové budově přivedení elektriky;
první patro loděnice;
přízemí loděnice + sklad člunů
- předseda v této věci začne podnikat následné kroky
•hromosvody budou dokončeny v roce 2008 - již se na tom pracuje!
•Doprava na závody v roce 2008 – ve výrobě je měnič 24V / 12V.
•Podzimní Poháry KVM – 4.10.2008 prostor pro plata řeší Kreyson, dá referát příště, Hradecký zajístí povolení na SPS


Zapsal: Štyler
Příští schůze je 2.6.2008


(c)2008 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.