Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

Dne 9. 6. 2008
Přítomni: Kondratievová, Kletečka, Malecký, Štyler, Andrle, Krejza Zd. a Jan

• kolem 20.října má SCM v úmyslu otestovat své přeborníky závodem na dlouhé trati (6km). Mají v úmyslu využít technického pořadatelství KVM 1881 na hořínském kanále.
Mezi požadavky patří:
- start – plata, židle, stolek, slunečník
- trať – 2 čluny
- cíl – plata, židle, stolek, slunečník (volitelně občerstvení)
- zastavení lodní dopravy, start cca 200 lodí (tedy celý den)

Hradecký v této věci připraví kalkulaci nákladů a připraví pro SCM návrh rozpočtu, který bude muset SCM uhradit v případě uskutečnění takovéhoto podniku.

• Hradecký se podívá po nějakých pádlech, např. na www.tnp.cz - trvá
• Kletečka opět rozvířil otázku vyspravení vjezdu do náplavky. Zkusíme to odsunout na prázdniny.
• k tomu se váže hlášení správce člunů, který oznamuje stav opravy motoru s požkozenou vrtulí. Zaskočení způsobují nemalé ceny.
Předseda volá po zvýšení preventivních opatření, která budou bránit vzniku poškození, Andrle hlásí, že věci se tímto směrem již hýbou.
• 15.června v neděli připluje ke klubu divadelní loď bratří Formanů. Do úterý bude kotvit a provozovat divadelní představení - trvá
• ve středu 11.6. proběhne v loděnici schůzka týmu připravujícího návrh nového uspořádání budov a plánů na dokončení nové budovy. V pondělí na příští schůzi bude poslední možnost vznést připomínky k navrhovanému stavu.
• hromosvody budou dokončeny v roce 2008 - již se na tom pracuje!
• Doprava na závody v roce 2008 – ve výrobě je měnič 24V / 12V.
• Podzimní Poháry KVM – 4.10.2008 prostor pro plata řeší Kreyson, nějak to vázne, protějšek se neozývá, nastane urgence, Hradecký zajístí povolení na SPS


Zapsal: Kreyson
Příští schůze je 16.6.2008(c)2008 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.