Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

Dne 3. 11. 2008

Přítomni: Krejza Jan a Zdeněk, Štyler, Plaskurová, Hradecký, Malecký, Březina, Andrle

• v sobotu 8. 11. se koná valná hromada. Do této doby předloží zprávy:
kapitán
ekonom
správce člunu
správce lodí
ráno se scházíme po 8 hodině, začínáme serpentýnou, atd.
Pozvánku lze nalézt na www.kvm1881.cz
• členové výboru včetně Hradeckého se nabádají, aby rozeslali na poslední chvíli co nejvíce pozvánek
• výbor diskutuje návrh zbudování posilovny v přízemí loděnice; diskutují se stavební úpravy; prostorové uspořádání; přemístění materiálu, který je nyní na plánovaném místě ke zhotovení se připravuje brigáda předběžně o prodlouženém víkendu 14. - 17.11.
• Hradecký odešle žádost o povolení na dlouhou trať
• Předseda přiveze do klubu dřevo-trvá
• hory na Cukřence 14. - 21.2. 2009 - tento termín je potvrzen
• ples KVM 1881 24.1.2009 - to platí
na veslařský ples lze již shánět a donášet dary do tomboly
• diskutuje se pořádání školní soutěže na trenažérech; zejména v kolika dnech toto pořádat; Krejza Jan vypracuje návrh, protože jeho návrh byl zajímavý
• v plném proudu je řešení nevyhovujícího stavu náplavky pro spouštění člunu na vodu - zatím se telefonicky nezdařilo sehnat odpovědnou osobu na Povodí.
• oprava posilovacího stroje. Hradecký sehnal soustružníka a ten nám točí kolečko – pěkné houby, tuto kompetenci mu sebral předseda a vzal si to na starost sám
• Hradecký připravuje materiál na opravu schodů na plato, které dosluhují. Nejsou lidi, trvá
• Dalším bolavým místem je dřevěný balkon. Upozorňujeme trenéry mládeže, že výbor trvá na zapojení mládeže do sanačních prací (broušení, natírání).

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 9.11.2008

(c)2008 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.