Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

Dne 16. 3. 2009

Přítomni: Krejza Jan, Hradecký, Malecký, Kletečka, Štyler, Andrle

•Dlouhá trať
  - start - Martínek, Krejza Jan, Kohout Petr
  - hospoda na startu ve Vraňanech Krejza
  - oznámení - Lužec, Vraňany, Policie Lužec   - Toi toi (asi 4) - Hradecký
  - nástup nad vraty
  - plata
  - přístřešek pro startéra + židle, stolek
  - předseda udělá kolíky na plata
  - cíl - předseda
  - média - předseda
  - Toi toi (asi 2) a speciální záchod pro dopingovou kontrolu- Hradecký
  - autobus rozhodčí čsad - předseda
  - houkačku, stoleček, repro, stupně vítězů
  - plochy za stupně vítězů
  - dopingová kontrola, pitíčka, místo
  - vlaječky přístavů - Krejza Jan - máme
  - elektrika - Zloský Jarda
  - Bufet - Plaskurová
  - dráha - Malecký
  - vjezd do vody - Malecký
  - tři čluny - start, dráha, cíl
  -lidi si obsadí Malecký
  - hospodář - Hradecký
  - a já dopis ČVS
  - čísla + sponzorská loga
•chybující kotel - nejsou dostupné žádné zprávy
•Hradecký připravuje materiál na opravu schodů na plato, které dosluhují. nejsou lidi, trvá
•Dalším bolavým místem je dřevěný balkon. Upozorňujeme trenéry mládeže, že výbor trvá na zapojení mládeže do sanačních prací (broušení, natírání).

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 23.3.2009
(c)2009 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.