Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

Dne 30. 3. 2009

Přítomni: Jan, Malecký, Kletečka, Štyler, Plaskurová, Březina, Kohout

•Dlouhá trať
  - start - Krejza Jan, Kohout Petr, Nessquick
  - hospoda na startu ve Vraňanech Krejza
  - oznámení - Lužec, Vraňany, Policie Lužec - hotovo
  - Toi toi (asi 4) - Hradecký
  - nástup nad vraty
  - plata
  - přístřešek pro startéra + židle, stolek
  - předseda udělá kolíky na plata - hotovo
  - cíl - předseda - pošle pozvánky na závody
  - média - předseda
  - Toi toi (asi 2) a speciální záchod pro dopingovou kontrolu- Hradecký
  - autobus rozhodčí čsad - předseda
  - houkačku, stoleček, repro, stupně vítězů
  - plochy za stupně vítězů
  - dopingová kontrola, pitíčka, místo
  - vlaječky přístavů - Krejza Jan - máme
  - elektrika - Zloský Jarda
  - Bufet - Plaskurová
  - dráha - Malecký
  - vjezd do vody - Malecký
  - tři čluny - start, dráha, cíl
  - lidi si obsadí Malecký
  - hospodář - Hradecký
  - a já dopis ČVS - je hotovo
  - čísla + sponzorská loga
• předseda referuje, co vyslechl na valné hromadě ČVS • Malecký podotýká, že má problém se závěsnými motory, což zatím řeší na příslušných místech.
• chybující kotel - nejsou dostupné žádné zprávy, Březina tvrdí, že chybuje stále. Vyvstává otázka, jestli nebude potřeba jej vyměnit?
Malecký jej zatím podrobí testu při vyřazeném termostatu. Jinak řečeno jej proklemuje.
• po dlouhé trati v neděli 12.4. žádá jeden z členů KVM o možnost oslavit své významné životní jubileum ve společenské místnosti KVM. Výbor schvaluje.
• Hradecký připravuje materiál na opravu schodů na plato, které dosluhují. nejsou lidi, trvá
• Dalším bolavým místem je dřevěný balkon. Upozorňujeme trenéry mládeže, že výbor trvá na zapojení mládeže do sanačních prací (broušení, natírání).

Zapsal ©Kreyson
Příští schůze je 14.4.2009
(c)2009 kvm 1881 - jednotlivé části díla jsou chráněny autorským právem a je možno je použít pouze se souhlasem majitele.