Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

Dne 17.10.2011
Přítomni: Krejza Jan, Krejza Zdeněk, Plaskurová, Štyler, Malecký, Hradecký

Výbor by rád upozornil, že stále platí pozvánka VŠEM členům, kteří mají zájem na chodu klubu k účasti na schůzích výboru KVM 1881 (někdy stačí jen pozorovat...)
…. a tento bod fakt myslíme vážně!


Výbor KVM 1881 odsouhlasil financování rekonstrukce loděnice 1.etapa takto:
• Část dotace bude financována úvěrem od České spořitelny dle jejich nabídky. Po uhrazení dotace bude úvěr splacen. Předpoklad duben 2012.
• Zbylá část dotace bude uhrazena z vlastních zdrojů


Zapsal: Ing. Jan Krejza
Příští schůze je 24.10.2011
Creative Commons License
www.kvm1881.cz podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: notice.