Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

Dne 31.10.2011
Přítomni: Krejza Jan

Výbor by rád upozornil, že stále platí pozvánka VŠEM členům, kteří mají zájem na chodu klubu k účasti na schůzích výboru KVM 1881 (někdy stačí jen pozorovat...)
…. a tento bod fakt myslíme vážně!


• Velký dík patří starším veteránům, kteří dnes zapřáhli své svaly a vyndali z vody plata, která budou přes zimu uskladněna. Byla to fakt těžká práce a jak trefně poznamenal pan doktor práv:„Kde by byl klub bez veteránského veslování…“
• 5.11. 2011 proběhne multikategoriální běh, zasedání valné hromady a tradiční Žába
• Poškozené topení je opraveno
• Z důvodu střetu zájmových skupin připravuje výbor úpravu smlouvy o pronájmu společenské místnosti.
• Předseda nabádá technické organizátory závodů z řad klubu, aby sepsali „kuchařku“ jak pořádat závody na Mělníku, zejména dlouhou trať – stále není dokončeno
• Nová plata – Andrle zajistí povodňový řád pro tato nová plata. Hradecký si k tomuto bodu splní, co třeba – Hradeckému to fakt ale trvá...


Zapsal: Ing. Jan Krejza
Příští schůze je 5.11.2011 v podobě valné hromady KVM 1881
Creative Commons License
www.kvm1881.cz podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: notice.