Zápis ze schůze výboru KVM 1881

774 586 685 (774 KVM MVK)
www.kvm1881.cz

Dne 14.11.2011
Přítomni: Krejza Jan a Zděnek, Plaskurová, Hradecký, Herinková, Kletečka

Výbor by rád upozornil, že stále platí pozvánka VŠEM členům, kteří mají zájem na chodu klubu k účasti na schůzích výboru KVM 1881 (někdy stačí jen pozorovat...)
…. a tento bod fakt myslíme vážně!


• 13.11.2011 proběhlo v hotelu Pyramida slavnostní vyhlášení nejlepší veslařské posádky. V rámci slavnostního večera za přítomnosti význačných hostí předal předseda ČVS zástupcům KVM 1881 pamětní plaketu k 130.výročí založení klubu.
Čestnou medaili ČVS získali z řad KVM 1881 Miloslav Sojka, Jaroslav Polák a Alena Herinková
• V ulici vedoucí ke klubu jsou již k dispozici kontejnery na tříděný odpad. Nic již tedy nebrání tomu, aby klub obnovil odpadkové koše na tříděný odpad.
• A opět se blíží náš oblíbený veslařský ples v sobotu 21.ledna 2012. Vítáme dary do tomboly, které lze nosit na schůzi výboru. U každé ceny musí být cedulka, kdo je dárcem daru. Moc prosíme o tuto informaci.
• Z důvodu střetu zájmových skupin připravil výbor úpravu smlouvy o pronájmu společenské místnosti.
• Předseda nabádá technické organizátory závodů z řad klubu, aby sepsali „kuchařku“ jak pořádat závody na Mělníku, zejména dlouhou trať – stále není dokončeno


Zapsal: Kreyson
Příští schůze je 21.11.2011
Creative Commons License
www.kvm1881.cz podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: notice.