Aktuální informace k 24.4.2020

s ohledem na uvolnění současné situace rozhodl předseda s výborem KVM 1881 o uvolnění opatření s platností od 27.4.2020 takto: 

  • Objekt KVM pro sportovní činnost bude otevřen v čase 8.00 – 20.00 hod. pro kategorie ž, m a starší. Junioři a dorost v čase 16.00 – 19.00 hodin. 
  • Přístup do objektu bude v čase 8.00 – 16.00 hlavními dveřmi přes přístupový systém, po 16-té hodině vraty loděnice.
  • Zakazuje se v loděnicích uchovávat jízdní kola či obdobné dopravní prostředky po dobu tréninku. 
  • Přísný zákaz vstupu do jiných prostor klubu (šatny, posilovna, toalety, sprchy atd.)!
  • Povinnost nošení roušek v loděnici, při manipulací s lodí na břehu a platě, po nasednutí na loď, možno roušku sundat a při návratu k platu opětovně roušku nasadit.
  • Od 11.5.2020 je povolen trénink pro všechny věkové kategorie při dodržení platných pravidel, tj. max. 10 osob v objektu nebo na platě. Dodržujte současná platná nařízení!
  • Maximální velikosti posádek do 10.5.2020 – max. 2 osoby, od 11.5.2020 – max. 9 osob.
  • Do klubu přijďte oblečeni na trénink a opětovně po odtrénování ihned opusťte prostory klubu. 
  • Kapitán klubu rozhoduje o přidělení lodí včetně času individuálního tréninku, dorost a junioři mají přednost před ostatními kategoriemi.
  • U hlavního vchodu a na vratech je umístěna gelová dezinfekce, kterou použijte na ruce při příchodu a odchodu z objektu a loděnice!

  Jakub Kulhánek – předseda výboru KVM 1881