Klub veslařů mělnických 1881

Výbor KVM1881:

Jakub Kulhánek – předseda

Pavel Štyler – místopředseda

 

Členové výboru:

Radek Andrle

Rudolf Hradecký

Jan Krejza

Zdeněk Krejza

Jan Tislický

Petr Vondrouš

Pavlína Plaskurová

 

Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou jednou ze základních povinností člena KVM, na kterou navazují další práva člena a skládají se z těchto složek:

Pro variantu A je částka splatná do 30.4. daného roku.

Pro varianty B a C je částka splatná do 25.6. daného roku.

Brigádnické hodiny v počtu odpracovaných 20 hodin, v případě, že se nechcete nebo nemůžete zúčastnit těchto brigád, je možné tyto hodiny uhradit ve výši 50,- Kč/ hod. tj. v celkové výši 1000,- Kč/rok. Proto Vás žádáme o zaplacení nebo Vašich příspěvků těmito způsoby:

a/ bankovním převodem na účet č. 2600431444/2010, FIO Banka, a.s. (do textového pole uvést jméno a příjmení)

b/ osobně každé pondělí mezi 18-19 hodinou hospodáři p. Hradeckému nebo p. Grudové. Trenéři a ostatní osoby nebudou vybírat a přijímat členské příspěvky vzhledem ke svým vlastním povinnostem.
c/ Možnost účasti na brigádách Vám ochotně sdělíme každé pondělí mezi 18-19 hodinou na schůzi výboru KVM.

 

Pokud neuhradíte své členské příspěvky do daného data, nebude Vám umožněna možnost tréninku a účast na závodech KVM. Je nutné Vás upozornit, že výbor KVM má možnost Vám pozastavit členství v KVM či jiným způsobem omezit Vaše fungování v KVM a využívání jeho služeb.

 

(odkazy Vás přesměrují na portál www.justice.cz)

Hlavní informace a stanovy klubu najdete ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.  

Účetní závěrky a výroční zprávy najdete zde. 

Výpis ze spolkového rejstříku – je pod tímto odkazem.