Uvolnění zákazu a umožnění trénování v KVM

Milé veslařky a veslaři, s ohledem na uvolnění současné situace ( http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-pohybu-osob-s-vyjimkami_18955_4135_1.html ) rozhodl předseda o možnostech individuálního trénování dorostu a starších kategorií v KVM za splnění...

Aktuální informace

Milé veslařky a veslaři, s ohledem na aktuální situaci v ČR je náš klub i nadále uzavřen.       Připomínáme Vám, že na základě výkladového stanoviska Národní sportovní agentury k Usnesení vlády č. 215 jsou veškeré organizované i neorganizované sportovní aktivity...

Informace z KVM 1881

Přinášíme Vám informace o dění v KVM a veslování. Všechny veslařské závody jsou do 19.4. 2020 na základě současné situace zrušeny. O dalším postupu a závodech bude rozhodnuto na začátku dubna. Dne 10.3. 2020 se konala schůze výboru KVM, zápis je umístěn na nástěnce v...