Vážení mělničtí veslaři,

je mi to upřímně líto, ale vzhledem k nařízení vlády ČR jsme nuceni klub od pátku 18.12. 2020 opětovně uzavřít pro sportovní činnosti uvnitř areálu. Trénování na vodě je umožněno. Vstup do posiloven, šaten, sprch a WC je zakázán. Po loděnici je nutné se pohybovat pouze se zakrytými ústy a nosem pomocí roušky, šály atd. Používejte dezinfekci umístěnou u vstupů do loděnice. Prosím Vás o dodržování vládních nařízení a ohleduplnost ke všem ostatním členům a osobám v KVM.

Děkuji Vám za reprezentaci našeho klubu v letošním roce a přeji Vám VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ A SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ  a věřím, že se brzy setkáme.

Jakub Kulhánek – předseda výboru KVM 1881