Dne 14.1. 2020 se konala schůze výboru KVM, zápis je umístěn na nástěnce v klubu.